s.ics.upjs.sk
vítajte na serveri

Info


Študent server slúži na vzdelávacie účely pre študentov. Študenti majú shell prístup, sadu nástrojov na kompilovanie - proste vzdialený linuxový server.

Stránky študentov sú dostupné cez /~login.

Ssh prístup k serveru je dostupný cez port 22.

Kontakt


V prípade problémov s prihlásením na server alebo iných porúch a otázok môžete kontaktovať

Štefan Porhinčák stefan.porhincak@upjs.sk

Linky